20/20 - Fashion

Fashion (20/20) - Virginie Allais
Test

Coiffure: Yumiko Hikage